Нашите Услуги

Отпушване
на канал

Запушените канализационни тръби са сериозен и неприятен проблем за много домакинства. Екипът на Никман канал сервиз ЕООД е винаги готов бързо, ефективно и екологосъобразно да се справи с възникналите проблеми по канализационната система.

Всички наши каналопочистващи машини са оборудвани за работа с вода под високо налягане, различни дюзи, електромеханични спирали, устройство за локализация и проследяване, камера за видео инспекция на канали и уплътнителни балони.

Почистване на
канализация

С течение на времето, капацитета на тръбата се намалява от все по-чести блокажи и наслагвания. Хидродинамичният метод за почистване на канализация перфектно измива вътрешната повърхност на тръбата и възстановява способността ѝ да се отича. Отпадъците получаващи се от каналопочистването се изпомпват, извозват или се преработват.

Добрата проходимост на тръбопроводите е гаранция за запазване функциалността на канализационните системи. Нашите специалисти съветват своевременно да се извършва превантивно почистване и продухване на канализационните тръби, за да се предотврати блокирането в бъдеще.

Почистване На
Събирателни Шахти

С нашите вакуум каналопочистващи машини ние почистваме септични ями, резервоари, пречиствателни станции, утайници, каломаслоуловители и други. С помощта на вакуум ние изпомпваме отпадъчните води и шлама, ако е необходимо го разбиваме с водна струя под високо налягане и го транспортираме до местата определени от съответните органи за изхвърляне.

Нашите вакуум каналопочистващи машини са с цистерни с обем до 15100 литра. При необходимост се използва инжекторна система за вакуумно почистване в дълбочина до 25 метра.

ТВ инспекция и локализация на канализация

Неуплътнените дефектни участъци от канализационната система могат да бъдат открити и определени с голяма точност , с помощта на съвременни управляеми камери, информацията от които се документира и архивира в цифрова форма(CD или DVD).

При чести запушвания е препоръчително да направите видео инспекция, за да установите причините и да може да вземете мерки за отстраняването им. Видео диагностиката на канали е приложима за по-добро планиране на ремонтните действия преди аварийни или планови ремонти, също така и след осъществяване на ремонтни работи, за да се установи качеството.

Допълнителни Услуги

Почистване и измиване на улици , алеи и паркинги – услугите могат да се извършват ръчно с работник и водоструйка или машинно чрез монтирани миялки на специализирани автомобили с впръскване на водна струя под високо налягане.

Измиване на строителна техника и строителни площадки – с водоструйка или с водна струя под високо налягане.

error: Content is protected !!