Допълнителни Услуги

Измиване на улици

Почистване и измиване на улици , алеи и паркинги – услугите могат да се извършват ръчно с работник и водоструйка или машинно чрез монтирани миялки на специализирани автомобили с впръскване на водна струя под високо налягане.

Измиване на строителна техника и строителни площадки – с водоструйка или с водна струя под високо налягане.

Почистване и измиване на басейни – услуги по отводняване на басейн, измиване на стените на басейна, продухване на отводнителната система и снабдяване с чиста вода.

Почистване на дерета

Транспортиране на отпадъци –  транспортиране на строителни, битови и биоразградими отпадъци на територията на Област Варна. Извозването на отпадъци се извършва със самосвали с обем 3 - 5 куб.м. или с контейенровози с контейнери с обем от 7 куб.м. до 28 куб.м. За битови отпадъци разполагаме с камиони сметосъбирачи с вместимост от 5 куб.м. до 24 куб.м. Отпадъците извозваме до лицензирани депа, терени за рекултивация или заводи за преработка на ТБО.

Почистване на дерета и отводнителни канали – дейности по резитба на дървета, храсти и паразитна растителност, почистване, товарене и извозване на строителни, битови, растителни и др. отпадъци от дерета, скатове на дерета и канали, които пречат на проводимостта им.

Продажба на каналопочистваща техника и специализирана вакуум техника – фирмата е вносител и представител на компании от Германия, Австрия и Швейцария, които предлагат специализирани автомобили и оборудване за почистване и поддържане на канализационни системи.

Озеленяване

Озеленяване – дейности по изграждане на зелени площи, изграждане на поливни системи, поддържане и ремонт на същите, резитби и отсичане на дървета, включително събиране и извозване на технологичен отпадък от дейността.

Снабдяване с чиста вода – разполагаме с водоноски с обем на цистерната от 9 до 12 куб.

Почистване на язовири и утайници

Почистване на автомивки, кало-маслоуловители

Саниране на канали

error: Content is protected !!