Партньори: почистване на канализационни системи

През изминалите години доказахме своите възможности и имаме изпълнени успешно договори с редица общини, водещи фирми и частни лица на територията на страната. За периода 2010-2017 извършваме услуги по почистване и поддържане на дъждоотвеждащите канализации на цялата територия на Община Варна.От няколко години поддържаме канализационната система в к.к.Ривиера, к.к.Слънчев Ден, к.к.Св.Св. Константин и Елена и к.к.Албена.

Нашата компания желае да продължи да се развива, за това непрестанно подобряваме и разширяваме нашата дейност и се стремим максимално да удовлетворим изискванията на нашите клиенти и партньори. Инвестираме в нашето технологично усъвършенстване и в обучението на служителите. Предлагаме абонаменто обслужване за почистване и поддържане на канализационни системи, за транспортиране на отпадъчни води и отпадъци, за видеоинспекция на канализация, за миене на улици и паркинги и други.

Сертификати

- Сертифицирана в съответствие с изискванията на международните стандарти: ISO 9001:2008 “Системи за управление на качеството”, ISO 14001:2004 “Системи за управление на околната среда”, OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд” <br> - Притежава Регистрационен документ № 03-РД-608-01 издаден на 13.02.2017г. за транспортиране на отапдъци издаден от РИОСВ гр.Варна

- Има сключен договор с ВиК дружества за предаване на отпадъчни води от изгребни и септични ями в определени ревизионни шахти, колектори и пречиствателни станции

- Сключен договор с Депо за рекултивация където изхвърляме строителни отпадъци, растителни отпадъци и земни маси.

По-значими Услуги

- Почистване и продухване на дъждоотводнителна канализация на територията на Община Варна - около 10 000 дъждовни шахти и 40 000 л.м. годишно

- Видеоинспекция на новоизградени ВиК мрежи на обект „Воден цикъл гр.Раднево” – 7 264 линейни метра

- Видеоинспекция на новоизградени ВиК мрежи на обект „Воден цикъл гр.Стара Загора, кв.Самара” – 6 163 линейни метра

- Видеоинспекция на новоизградени ВиК мрежи на обект „Изграждане и реконструкция на инженерна Водоснабдителна и канализационна инфраструктура на гр.Бяла” – 5 145 линейни метра

- Почистване и продухване на канализационна мрежа на обект „Воден цикъл гр.Силистра” – 3 400 линейни метра

- Почистване и продухване на канализационна мрежа на обект „Воден цикъл гр.Исперих” – 26 812 линейни метра

Наши Клиенти

error: Content is protected !!