Почистване на събирателни шахти и септични ями

С нашите вакуум каналопочистващи машини ние почистваме септични ями, резервоари, пречиствателни станции, утайници, каломаслоуловители и други. С помощта на вакуум ние изпомпваме отпадъчните води и шлама, ако е необходимо го разбиваме с водна струя под високо налягане и го транспортираме до местата определени от съответните органи за изхвърляне.

Нашите вакуум каналопочистващи машини са с цистерни с обем до 15100 литра. При необходимост се използва инжекторна система за вакуумно почистване в дълбочина до 25 метра.

Разполагаме със специализирана каналопочистваща машина с височина 1.95 метра за почистване на мазнино и калоуловители в подземни паркинги и гаражи.

„Никман канал сервиз” ЕООД притежава Регистрационен документ № 03-РД-608-01 издаден на 13.02.2017г. за събиране и транспортиране на отпадъци издаден от РИОСВ гр.Варна, както и договор с ВиК дружества за предаване на отпадъчни води от изгребни и септични ями в определени ревизионни шахти, колектори и пречиствателни станции.

error: Content is protected !!