Почистване и продухване на дъждоотводнителна канализация

Община Варна се довери на Никман Канал Сервиз за почистване и продухване на дъждоотводнителна канализация на територията на града. Общо около 10 000 дъждовни шахти и 40 000 л.м. годишно.

error: Content is protected !!