Транспорт на отпадъци. Защо да използваме фирма?

Признаваме си (без бой 🙂 ), транспорт на отпадъци не е една от най-интересните или атрактивни услуги, но пък е от огромна необходимост за нас самите и за околната ни среда. Замислете се, колко боклук генерира вашето домакинство само за един ден. Представете си и къщата на село, където с години само сте носили всичко, което ви пречи, а сега си представете генериран отпадък от реновация или цял нов строеж на къща… хотел или сграда. Разбрахте на къде отиваме с това. Този отпадък трябва да отиде някъде и то по социално отговорен начин. Да бъде рециклиран до колкото е възможно, за да не замърси околната ни среда.

А споменахме ли за глобите при неправилно изхвърляне на отпадъци? Изведнъж май услугата стана с една идея по-интересна.

Транспорт на отпадъци и околната среда

Европа генерира големи количества отпадъци:

 • хранителни и градински отпадъци
 • отпадъци от строителство и разрушаване
 • минни отпадъци
 • промишлени отпадъци
 • утайки
 • стари телевизори и електроника
 • стари автомобили
 • батерии
 • найлонови торбички, хартия
 • санитарни отпадъци
 • стари дрехи и стари мебели… да продължаваме ли?

Количеството отпадъци, което генерираме, е тясно свързано с нашите модели на потребление и производство. Огромният брой продукти, навлизащи на пазара, представлява още едно предизвикателство.

Според данни за 29 европейски държави, около 60 % от генерираните отпадъци се състоят предимно от строителни дейности и дейности по разрушаване и добив. Около 10 % от общите отпадъци, генерирани в Европа, се състоят от „общински отпадъци“. Това са отпадъци, генерирани главно от домакинствата, малките предприятия и от обществени сгради като училища и болници.

Отпадъците имат огромно въздействие върху околната ни среда, а правилното им транспортиране ни подсигурява спокойствието, че e направено както трябва от лицензирана фирма. Независимо дали имате голямо количество битов, строителен или промишлен отпадък, ние можем да помогнем за правилното транспортиране на отпадъка до обозначените за това места. Знаем какво е нужно за да транспортираме и изхвърляме отпадъците на вашия бизнес или жилищен проект. Фирма “НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ” ЕООД предлага транспортиране на строителни отпадъци, битови отпадъци и биоразградими отпадъци на територията на Област Варна. Извозването на отпадъци се извършва със самосвали с обем 3 – 5 куб.м. или с контейенровози с контейнери с обем от 7 куб.м. до 28 куб.м. За битови отпадъци разполагаме с камиони сметосъбирачи с вместимост от 5 куб.м. до 24 куб.м. Отпадъците извозваме до лицензирани депа, терени за рекултивация или заводи за преработка на ТБО.

Напомняме, че едно от най-добрите неща което можем да направим е да минимизираме количеството отпадък, което създаваме, а този който неминуемо ще създадем по време на строеж, реновации или в бизнеса да бъде транспортиран както трябва и до където трябва.

Почистване на дерета и отводнителни канали

Никман Канал Сервиз също предлага дейности по резитба на дървета, храсти и паразитна растителност, почистване, товарене и извозване на строителни, битови, растителни и др. отпадъци от дерета, скатове на дерета и канали, които пречат на проводимостта им.

Предлагаме цялостна услуга от почистване на канали, до транспортиране на опадъци и озеленяване, защото знаем, че грижата за природата е грижа за децата ни.

error: Content is protected !!