Защо да изберем преместване на дървета?

Чисто и просто, защото дърветата са нашия кислород, но и желаем да се развиваме като общество и да градим. Услугата преместване на дървета не е прищявка, а нужда, когато урбанизацията надделява за да бъдем целесъобразни спрямо заобикалящата ни природа. Само за един сезон зряло, голямо, широколистно дърво произвежда кислорода нужен на 10 човека за една година (Източник 1).

При строителни дейности или други причини, до скоро дългогодишни дървета биваха изсичани, но това е време да спре. Има много по-лесен начин. Премерстването и пресаждането на дървета може бързо и лесно да се случи с модерна машина, именно за тази цел. Тази услуга е нужна както за битово строителство, така и корпоративно или общинско.

С наша помощ големите дървета, които трябва да бъдат отстранени от предишното си местоположение поради строителни работи или други причини, могат да продължат да процъфтяват на друго място.

Машина за преместване на дървета

машина за преместване на дървета

Разполагаме с машина Оптимал 2500. Техниката е предназначена да премества дървета с обиколка до 130 см и височина до 15 м. Оптимал 2500 е оборудвана с тегло 6350 кг, предназначено да се монтира на шаси с колесна формула 6х6 и ПТО, което задвижва мощна хидравлика. Снабдено е с 5 броя лопати изработени от високо закалена стомана с форма на Орлов нокът, които се затварят плътно около балата на корена.

Специалната им форма спомага при изкоп да не се нарани кореновата система на дървото и да се загребе по-голям обем почва около 3.5 – 4 куб.м. Монтирано върху тежкотоварен камион, оборудването позволява безопасен и внимателен транспорт на дърветата на дълги разстояния по обществените пътища. Техниката е разработена, за да се намали стреса на преместваемото дърво, като по този начин се гарантира по-висока степен на успех. (Източник 2)

Анализ и консултиране за преместване на дървета

Всеки случай на преместване на дървета се предшества от подробен анализ и оценка, които ще бъдат трансплантирани. Еколог и ландшафтен инжинер оценяват най-важните фактори, както следва:

  • Вид, размер и жизненост на дървото
  • Местоположение на дървото
  • Възможност за трансплантация
  • Сезон, климатични и почвени условия, регионални вредители и болести

Дърветата се разпространяват както над, така и под земята. Разклонението на клоните и растежът на корена могат да причинят значителни щети ако дървото е лошо разположено. Решаващ фактор, който трябва да се има предвид е близостта до сгради, тротоари, алеи, улици, подземни комуникации, канализационни системи.

Подготовка за пресаждане на дървета

Седмица преди преместване на дървото се извършва подготовка, която включва поливане поне няколко пъти за да омекне почвата. При големи широколистни дървета се извършва резитба на короната за да отговаря на редуцираната коренова система. 

Преместването на дървото се осъществява при следната технология:

  • На мястото определено за засаждане на дървото се прави изкоп с лопатите на машината Оптимал 2500 с размери 250 см ширина и 160 см дълбочина. По този начин формата на изкопа напълно съвпада с формата на кореновата система на дървото, което ще се откопае и пресъди.
  • Машината се центрира спрямо дървото за да може при забиване на лопатите дървото да е в центъра на оборудването. Лопатите се забиват по специален рен.
  • След като лопатите са забити дървото се обтяга на три точки с колани с цел да не се размести при транспортирането до мястото на засаждане.
  • Преди дървото да се постави в изкопа, почвата се наторява с тор за растеж на кореновата система, след поставянето се извършва обилно поливане.
преместване на иглолистно дърво с машина за преместване на дървета

Послеващи грижи след преместване на дървета

След като едно дърво е успешно трансплантирано, грижите и поддръжката са от жизненоважно значение, за да се гарантира, че дървото ще се установи успешно. Посттрансплантационната грижа за дървото трае около 2 години и включва поливане, торене и обтягане на укрепването.

Дървото се укрепва на три точки под 45 градуса със стоманени проволки с различен диаметър според големината на дървото. От решаващо значение е да се държат корените на дърветата напоени редовно, така че корена да остане влажен и да не изсъхне, но също така да не се преполива, така че дървото да се удави. Липсата на подходящо поливане или преполиването са основни причини, поради които трансплантираните дървета може да не успеят да се развият. Екологичните и почвените условия ще регулират колко често е необходимо поливане и торене. Поливането на преместеното дърво през първите месеци е на по-чести интервали.

Предлагаме възможност за поддържане, като последваща грижа, а също може да се включат опции като грижи за напояване, мулчиране, подрязване на мъртва дървесина и редовни проверки на здравето на вашето дърво. Силно препоръчваме този допълнителен вариант на услугата, на клиентите, които нямат време или опит да изпълняват сами тези задачи.

Свържете се с нас за консултация – 0888 816 093

Източник 1: https://www.thoughtco.com/how-much-oxygen-does-one-tree-produce-606785

Източник 2: http://premestvanenadarveta.com

error: Content is protected !!