Вода и канал Варна – защо имат значение?

Водата е жизненоважна за живота, а някак все не отделяме достатъчно време да говорим за нуждата от чиста вода и канал във Варна, а напротив приемаме ги за даденост. Чистата прясна вода е необходима за пиене и канализация, за осигуряване на нашите нужди в бита, промишлеността и туризма. Въпреки това, лесно-достъпната прясна вода – която се намира в реки, езера, влажни зони и други водоносни източници – представлява по-малко от 1% от световната вода.

С нарастването на населението, нарастват и нуждите от вода и канал Варна. В същото време човешката дейност и изменението на климата нарушават естествените водни цикли, поставяйки под натиск сладководните екосистеми. Лошото управление на водата, замърсяването, развитието на инфраструктурата и извличането на ресурси допълнително изострят отрицателните въздействия върху нашите сладководни системи.

Не можем да си позволим да бъдем небрежни с този жизненоважен ресурс. Ето защо ние стоим гордо зад слогана си “Чиста вода, чиста природа!” и непрестанно се грижим да усъвършенстваме техниката и уменията си в почистването на канализацията във Варна, Добрич и Русе.

Нашите цели в тази работа са да подкрепяме благосъстоянието на хората, да насърчаваме приобщаващ растеж, да подобряваме здравето на околната среда и да повишаваме устойчивостта, чрез услуги като преместване на дървета, почистване на дерета, транспортиране на отпадъци и био-отпадъци, отпушване на канали и почистване на събирателни шахти и септични ями.

вода и канал Варна

Знаете ли какво се случва с водата ви, когато миете чинии, пуснете водата в тоалетната или пералнята?

Не? Е, струва си да знаете. Тази така наречена „отпадъчна вода“ е не само жизненоважен ресурс, но след пречистване, тя се връща отново в еко системата ни.

Използваната вода от тоалетни, душове, вани, кухненски мивки, перални и промишлени процеси е известна като отпадъчна вода. Домакинствата произвеждат средно 200–300 литра отпадъчни води на човек всеки ден! 99% от тези отпадъчни води са вода, а другият 1% са замърсяващите отпадъци.

Голяма част от отпадъчните води, които произвеждаме, са променени по начин, който не позволява да бъдат използвани отново, освен ако не бъдат пречистени. Промените, направени във водата, които я превръщат в отпадна вода, включват:

  • затопляне или охлаждане,
  • човешки отпадъци;
  • масло, грес или мазнина;
  • органични вещества като хранителни отпадъци; и
  • добавяне на отрови като пестициди, някои органични съединения, синтетични химикали и тежки метали.

Отпадъчните води от канализационната система отиват в пречиствателната станция за пречистване, преди да бъдат изпуснати обратно в околната среда, а ние се грижим водата да стигне безпроблемно до пречистването, за да не замърси околната ни среда. По пътя си в канализацията водата може да срещне запушвания от корени на дървета или други солидни материи. Ние от Никман Канал Сервиз, бързо откриваме проблема с видеоинспекция и отстраняваме запушването за да подсигурим “Чиста вода, чиста природа!”

Свържете се с нас

error: Content is protected !!