Видове пречистване на отпадни води

В тон с новата учебна година, решихме да напишем една полезна статия и да научим повече за пречистване на отпадни води и защо е важна чистата канализация. Нашият модерен начин на живот ни предоставя лукса да използваме различни продукти, за да направим живота си по-комфортен и лесен, но това си има цена. Често срещан страничен продукт от сегашния ни начин на живот включва отпадъчните води, които могат да бъдат под формата на вода, стичаща се под душа и примесена с шампоан, душ гел, сапун. и други. Тези отпадъчни води са негодни за човешка консумация или употреба.

За щастие можем да направим отпадъчните води годни за пиене чрез технологии за пречистване на отпадни води, които филтрират водата чрез премахване на замърсители.

Четири често срещани начина за третиране на отпадъчни води включват физическо третиране на водата, биологично третиране на вода, химическо третиране и третиране на утайки. Нека научим подробно за тези процеси.

Физическо третиране на водата

В този етап се използват физични методи за почистване на отпадъчните води. За отстраняване на твърдите вещества се използват процеси като пресяване, утаяване и обезмасляване. В този процес не участват химикали.

Една от основните техники за физическо пречистване на отпадни води включва утаяване, което е процес на суспендиране на неразтворимите частици от водата. След като неразтворимият материал се утаи на дъното, чистата вода се отделя.

Друга ефективна техника за физическо пречистване на вода включва аериране. Този процес се състои в циркулиране на въздух през водата, за да се осигури кислород към нея. Филтрирането е третият метод. Можете да използвате специален вид филтри, за да прекарате отпадъчните води и да отделите замърсителите, присъстващи в тях. Пясъчният филтър е най-често използваният филтър. Мазнините, открити на повърхността на някои отпадъчни води, също могат да бъдат отстранени лесно чрез този метод.

Биологично пречистване на водата

Използват се различни биологични процеси за разграждане на органичните вещества, присъстващи в отпадъчните води, като сапун, човешки отпадъци, масла и храна. Микроорганизмите метаболизират органичните вещества в отпадъчните води при биологично пречистване. Може да се раздели на три категории:

  • Аеробни процеси: Бактериите разграждат органичната материя и я превръщат във въглероден диоксид, който може да се използва от растенията. В този процес се използва кислород.
  • Анаеробни процеси: Тук ферментацията се използва за ферментиране на отпадъците при определена температура. Кислородът не се използва в анаеробния процес.
  • Компостиране: Вид аеробен процес, при който отпадъчните води се третират чрез смесването им с дървени стърготини или други източници на въглерод.

Химическа обработка на водата

Както подсказва името, това пречистване включва използването на химикали във водата. Хлорът, окисляващ химикал, обикновено се използва за унищожаване на бактерии, които се разграждат във водата. Друг окислител, използван за пречистване на отпадъчните води, е озонът. Неутрализацията е техника, при която се добавя киселина или основа, за да доведе водата до нейното естествено рН от 7. Химикалите предотвратяват размножаването на бактериите във вода, като по този начин правят водата чиста.

Третиране на утайки

Това е процес за разделяне на твърдо вещество-течност, при който се изисква възможно най-малко остатъчна влага в твърдата фаза и възможно най-ниските остатъци от твърди частици се изискват в отделената течна фаза. Пример за това включва обезводняване на утайки от промишлени отпадъчни води или пречиствателни станции.

преичистване на отпадни води

Защо чистите канали и канализация са важни за пречистване на отпадни води?

Отпадъчните води оказват голямо влияние върху природата и е важно да бъдат пречиствани ефективно. Пречиствайки отпадъчните води, не само спасяваме живите организми, но и защитаваме планетата като цяло.

А за да стигне водата до пречиствателните станции безпроблемно, се намесваме ние от НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ. При запушване на канал или затлачване на канализация, замърсената вода вместо да достигне до пречиствателната станция, може да повреди тръбите и да изтече в природата. Последствията могат да бъдат тежки за околната среда, особено, ако тази вода идва от промишлено предприятие или завод. Чистите канали, канализация, септични ями и събирателни шахти са наше задължение, а ние се стремим да доставям най-високо качество на услугата чрез модерни машини и технологии.

Свържете се с нас

error: Content is protected !!