Почистването на дерета и транспортиране на отпадъци трябва ли да бъдат лична отговорност?

Услуги като почистване на дерета и транспортиране на отпадъци в днешно време са наложителни, заради собствените ни действия, но и не само. Почистването на дерета е от изключително значение за тяхната проводимост. Дейността включва почистване и извозване на битови и строителни отпадъци, резитба на паразитна растителност, паднали дървета и храсти. Наша лична отговорност е да сигнализираме за задръстени дерета към общината, но и разбира се да не изхвърляме битовите и строителни отпадъци сред природата. Още повече, когато се разхождаме и видим боклук, дори и той да не е наш, изхвърлянето му на предназначено място е един добър пример за обществото. Има случаи, в които обаче отпадъците са прекалено много, като тогава е редно да се използва услуга за транспортиране на отпадъци. Фирмата, предлагаща услугата ще ги извози директно до обозначено място за дейността и няма да задръсти наличните контейнери.

Нашите отпадъци са упорити

Голямо количество от нашите отпадъци като пластмасови бутилки, найлонови торбички, батерии, или хартийки не се разграждат и не се изпаряват от света в момента на тяхното изхвърляне навън. Напротив – отпадъците ще ни надживеят хиляди пъти, просто защото може да отнеме хиляди години, докато се разградят естествено в природата.

Интересен и може би плашещ факт е, че половината от всички пластмаси, произвеждани някога, са произведени през последните 15 години. За съжаление, много от пластмасовите материали са за еднократна употреба и попадат в природата.

Почистване на дерета и транспортиране на отпадъци в региона на Варна

На територията на Община Варна има 25 основни дерета и 6 броя отводнителни/охранителни канали. Община Варна ежегодно възлaга почистване и поддържане на дерета и охранителни/отводнителни канали, което включва:

  • почистване на битови и растителни отпадъци;
  • премахване на паразитна и суха дървесна растителност;
  • почистване на наноси

Източник: https://www.varna.bg/bg/1320

Всяка година, общината възлага почистването на деретата и отводнителните канали, но едно от най-добрите решения е превенцията и своевременната сигнализация за нередности. Малки дерета и замърсени участъци в частна собственост не са част от плана на общината. В такъв случай, собствениците е най-добре да търсят помощ от специализирана фирма като Никман Канал Сервиз.

Ние разполагаме със самосвали и контейнери с вместимост от 3 куб.м. до 27 куб.м. за транспортиране на отпадъци. Почистването на отпадъци се извършва ръчно или машинно с багер или бобкат. Това позволява бърза и ефикасна работа дори и за големи, замърсени участъци.

error: Content is protected !!